Eduel Asennus
Mikko Latvala
Kaunistonkatu 3
85800 Haapajärvi
etunimi.sukunimi@eduel.fi
puh: 044-561 4783

Autosali
Juha-Matti Salimäki
Ruonantie 224
63150 Ruona
jm.salimaki@gmail.com
puh:040-590 5186

Käytönjohtajapalvelut


Suurten sähkölaitteistojen käyttötöitä varten on nimettävä käytönjohtaja. Käytön johtaja tarvitaan, kun laitteistoon kuuluu osia nimellisjännitteeltään yli 1000 V:n osia tai sen liittymisteho S > 1600 kVA. Käytönjohtajalla tulee olla riittävät mahdollisuudet valvoa käyttötöitä ja hänen tulee olla laitteiston haltijan palveluksessa.

Poikkeuksena tästä on:

Käytönjohtajan tehtävänä on huolehtia siitä, että:

© Eduel Oy 2010