Eduel Asennus
Mikko Latvala
Kaunistonkatu 3
85800 Haapajärvi
etunimi.sukunimi@eduel.fi
puh: 044-561 4783

Autosali
Juha-Matti Salimäki
Ruonantie 224
63150 Ruona
jm.salimaki@gmail.com
puh:040-590 5186

Sähkölaitteiden turvapalvelut


Sähköverkon tarkastusten auditointi

Sähköverkon haltija on velvollinen huolehtimaan siitä, että sähkölaitteisto ei aiheuta sähkölain 410/96 tarkoittamaa hengen tai omaisuuden vaaraa tai häiriötä ja että sähkölaitteistossa havaitut puutteet ja viat poistetaan riittävän nopeasti.

Me autamme tarkastuspalveluja tuottavia yrityksia tuotteistamaan laadukkaat tarkastuspalvelut samoin kuin sähköyhtiöitä ja teollisuutta varmistamaan verkon haltijan määrittelemän laadun tarkastuksille.

Kunnossapito-ohjelmien konsultointi

Sähkölaitteiston suoja-turva-ja vastaavien järjestelmien määrävälein tehtävää huoltoa vaativien laitteistojen osia varten on laadittava ennalta huolto- ja kunnossapito-ohjelma KTMp 516/96 mukaisesti.

Me autamme kunnossapitopalveluja tuottavia yrityksia tuotteistamaan laadukkaat kunnossapitopalvelut samoin kuin teollisuutta ja sähköyhtiöitä varmistamaan verkon haltijan määrittelemän laadun kunnossapidolle.

© Eduel Oy 2010